Schapenvaccinatie

Onlangs mijn eerste vaccinatie ontvangen. Onderweg naar de plaats waar ik de prik moest gaan incasseren, hoorde ik een programma waarin uit Mattheüs 25 werd gelezen over het laatste oordeel: “Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem… zal Hij ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken.” En: “Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan”.

Daardoor zal het wel gekomen zijn dat ik in de nacht daarop ineens wakker werd met de gedachte: “Nu weet ik waar vaccineren voor dient! Dat is om het de engelen gemakkelijk te maken om de schapen van de bokken te scheiden! Immers mensen die zich laten vaccineren doen dat ook voor anderen. Dat zijn dus de schapen. De bokken, de weigeraars, doen dat alleen voor zichzelf. Of nu angst voor onveiligheid van het vaccin de reden is, of angst om Gods voorzienigheid in de weg te lopen”.

Toen ik de volgende morgen nadacht over mijn “nachtgezicht”, wist ik direct: dit is te kort door de bocht! Zo’n zichtbare scheiding voor het oordeel bestaat niet. Maar toch, de boodschap van het gelezen Bijbelgedeelte blijft: Doe wat voor anderen, je broeders. Dit ook ter overweging bij de vaccinatiebeslissing.

Een gedachte over “Schapenvaccinatie”

  1. Beste Kees,

    Inderdaad op deze manier de schapen van de bokken scheiden is te kort door de bocht. Toch staat er in jouw stukje iets van wezenlijk belang. Bij vaccinatie gaat het in de eerste plaats om de ander. Vaccineren is je naast liefhebben, hij is als jij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.