Mijn Uitgangspunten voor Bijbeluitleg

De Bijbel is een verzameling boeken uit verschillende tijden en in verschillende genres. Het is onmogelijk om ze gelijk te behandelen. De volgende stellingen onderschrijf ik.

De Bijbel is het Woord van God

De Bijbel is door mensen opgeschreven

Op welke manier een Bijbelboek of -gedeelte Woord van God is, dat verschilt per geval.

Als je aan Jesaja had gevraagd of zijn profetie Woord van God is, dan had hij dat zeker bevestigend beantwoord.
Als je dit bij wijze van spreken aan Job gevraagd zou hebben, dan had hij gezegd: ‘Waar God aan het woord is wel. Wat mijn vrienden en ik hebben gezegd, lees dat kritisch!.’
Als je het Paulus had gevraagd, dan had hij vast geantwoord: ‘Ik schrijf op wat de Heilige Geest me heeft geleerd, maar ik geef ook wel eens mijn eigen mening.’

Wat betreft de vier evangeliën heb ik de volgende uitgangspunten

Ik ga ervanuit dat de Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes niets zelf hebben verzonnen. Ze hebben ware gegevens over Jezus gebruikt.

  • Door anderen opgeschreven
  • Van anderen gehoord
  • Zelf meegemaakt

Deze gegevens hebben ze geïnterpreteerd. Ze hebben er betekenis in gezien. Een boodschap voor anderen. Toen hebben ze hun evangelie geschreven. Daarvoor hebben ze de gegevens

  • Geselecteerd
  • Geordend
  • Samengevat
  • Op een bepaalde manier verwoord

Dit hebben ze gedaan met het doel om hun boodschap zo goed mogelijk over te brengen aan hun specifieke lezers.

Verschillen in de vier evangeliën kunnen hiermee verklaard worden.