Klimaatverandering – De echte oorzaak

Tussen de 14e en 19e eeuw bepaalde de “Kleine IJstijd het klimaat in Europa. Deze koude periode, met gemiddelde temperaturen die tot 2 graden lager waren, leidde tot mislukte oogsten, epidemieĆ«n en emigratiegolven. In Nederland ook tot veel ijspret.

In die tijd rukten alle Alpengletsjers op. Rond 1818 werd het Zwitserse dorpje Saas-Fee door een gletsjer ernstig bedreigd. Het dorp lag bijna aan de rand en leek verpletterd te gaan worden. De bezorgde bevolking zocht de hulp van Boven. VĆ³Ć³r de gletsjer richtten ze een kruis op. Ze gingen eenparig bidden en voerden kerkprocessies uit. En inderdaad, de gletsjer begon zich langzaam terug te trekken! De Kleine IJstijd was over.

Saas-Fee Gletsjer rond 1800

Alleen hebben ze nooit gebeden dat het terugtrekken zou stoppen!

Het zal ook wel nooit meer gebeuren dat het dorp eensgezind gaat bidden. Het bestaat tegenwoordig voornamelijk uit hotels en vakantieappartementen, met gasten die alle mogelijke geloven en ongeloven aanhangen.

Saas-Fee Gletsjer 2000

Heel misschien is er ergens op aarde nog een dorpje dat met dezelfde ernst eenparig gaat bidden, als het in het bestaan bedreigd wordt door de huidige klimaatopwarming.Ā 

Daar wachten we dan op.

Kijken als een Kind

Kun je God zien in de natuur? In andere dingen? Hier mijn idee daarover.

Een paar opmerkingen

  • Het is makkelijker om iets van God te ervaren in een berglandschap dan in bijvoorbeeld een koffiebekertje. Maar in principe kan het allebei.
  • Bij het zien van “nare” dingen zullen onze gedachten al gauw de ervaring van “iets van God” overstemmen. DeĀ  schepping die wij zien is beschadigd. Het kan lastig zijn om daar doorheen te kijken.

Commentaar welkom.

Met dank aan kleinzoon Abbe voor de toestemming voor het gebruik van zijn babyfoto als blikvanger.

Losse Gedachten en Stellingen

Over de Bijbel en Geloof

Als je de Bijbel leest, staat de schrijver naast je

Er zijn verschillende vertalingen. Soms zijn ze ook nog gebaseerd op verschillende grondteksten. Waar kun je nou vanop aan? Geen probleem! De Schrijver leeft en staat naast je. Hij kan je laten zien wat voor jou van belang is.

Je hebt Christenen en je hebt kerkmensen

Je hebt Christenen. Die verwachten alles van Christus. Je hebt ook kerkmensen. Kerkmensen verwachten het van de kerk. Je herkent ze als je ze hoort klagen dat ze in de kerk teleurgesteld zijn.

Kerkelijke verdeeldheid is Gods werk

Het moet voorkomen dat we een menselijke organisatie “de kerk” gelijk gaan stellen aan het Lichaam van Christus. Helaas gebeurt dat nog vaak genoeg.

Als er in de hemel een krant zou zijn, zouden kerkscheidingen in een lijstje achterin staan. Net zoals vroeger de beursberichten.

Kerkfusies en kerkscheidingen zijn voor de leden altijd erg ingrijpend. Voor God zijn ze vast niet zo belangrijk.

De duivel is voor zijn hobby occultist en van beroep filosoof

In de westerse wereld geloven de meeste mensen niet in God, doordat ze door de filosofen wijsgemaakt zijn dat er geen God en geen geesten zijn. In onze tijd zijn die filosofen overigens meestal wetenschappers, die in hun vakgebied zeker hun sporen verdiend hebben, maar zich te buiten gaan aan uitspraken over (het niet bestaan van) God.

“In Nederland heeft de Islam honderdduizenden aanhangers, maar de Albert Heijn miljoenen”

De koks zijn de priesters van de eenentwintigste eeuw

In de boekwinkels staan meer kookboeken dan boeken over God. Televisieprogramma’s over koken en bakken zijn populairder dan programma’s over God. “Hun god is de buik“, zei Paulus.

Hoe arrogant is eindtijdverwachting?

Hoeveel arrogantie zit er in het idee dat we nu in de eindtijd leven? Blijkbaar was je niet belangrijk genoeg dat je er ook was toen Jezus op aarde rondwandelde. Dan ben je in ieder geval wel aanwezig bij Zijn wederkomst!

EĆ©n theoloog, daar kun je veel aan hebben, maar alle theologen bij elkaar, daar heb je niets aan.

Binnen de theologie zijn er zoveel verschillende meningen dat het totaal zich ongeveer uitmiddelt tot nul.

Godsdienst kan nadelig uitwerken. Alleen vervulling met de Heilige Geest is daar remedie voor.

Godsdienstige mensen zijn met hogere dingen bezig. Daardoor worden ze fanatieker! Wat eigen idee of smaak is, gaan ze aanzien voor goddelijk belang. Reden om de hakken in het zand te zetten, of zelfs over lijken te gaan. De Heilige Geest werkt het tegengestelde: De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

“Sommige mensen zijn nooit te overtuigen. Al zou er een engel voor ze staan en zeven sprekende ezels!”

Begrijpelijke theologie

Als je een theologie heb, die begrijpelijk is en nergens tegenstrijdig lijkt, dan weet je zeker dat die door mensen is bedacht. Een theologie waarin dingen niet lijken te kloppen en niet te begrijpen, die kan van God zelf zijn.

God is toch veel hoger dan wij!

Wondergeloof

De leerlingen van Jezus vertellen je dat ze Hem over het water hebben zien lopen. Jij vertelt ze dat er aan de andere kant van de wereld een rond voorwerp door een latwerk met een net vliegt en dat op datzelfde moment het hele volk daarom gaat juichen. Wat denk je dat ze van jouw verhaal vinden?

Jona en de sokken

Iedereen maakt mee dat er een sok in de wasmachine gaat en er nooit meer uitkomt. Over de hele wereld moet dat dus over miljarden sokken gaan, die elk jaar op onverklaarbare manier verdwijnen. Iedereen is daaraan gewend. En dan zou het verhaal van Jona in de vis ongeloofwaardig zijn? šŸ˜ƒ

Sekteleiders

Sekteleiders denken dat ze met het hogere bezig zijn, maar in feite zijn ze heel banaal. Of het nu protestantse, katholieke, hindoeĆÆstische of UFO sekten zijn, in alle gevallen komt de leider er op een moment op dat hij met alle vrouwen van de groep naar bed mag gaan. In sommige van die sekten geldt dat voor alle mannen, in andere is dat privilege alleen weggelegd voor de grote leider.

Scheppingsdagen

Als BaƤl of Wodan de schepper was geweest van Genesis 1, dan waren het inderdaad dagen van 24 uur geweest. Bij de Ene God, die buiten de tijd staat, kan het van ons uit gezien alles zijn, van een ondeelbaar ogenblik tot miljarden jaren.

Over van alles en nog wat

Laag opgeleiden zijn verstandiger dan hoog opgeleiden

Sommige dingen zijn gewoon niet door ons te begrijpen. We kunnen ze wel beschrijven, maar ze gaan ons begrip te boven. Zowel in de natuurkunde als theologie komen we dit tegen.Ā 

    • Lager opgeleiden denken terecht dat ze deze dingen niet begrijpen.
    • Hoger opgeleiden hebben de misvatting dat ze het wel moeten kunnen begrijpen.

“Genieten gaat je een keer de keel uithangen. Dan wil je weer wat nuttigs doen.”

“Nederland is tegenwoordig net vakantie, met al die buitenlanders op straat.”

De term UFO heeft drie problemen, “Unidentified, Flying en Object”.

Unidentified – Voor de melder is wat hij gezien heeft ongetwijfeld ongeĆÆdentificeerd, maar meestal zijn er op aarde andere mensen die heel goed weten wat het is.
Flying – Houdt al in dat het daadwerkelijk vliegt en niet zweeft, valt of alleen lijkt te bewegen.
Object – Houdt al in dat de waarneming een fysiek voorwerp betreft en niet een optisch verschijnsel in bijvoorbeeld oog, lens, ruit of wolken.

Alle Oer is Nep

Het idee dat in de verre oudheid alles beter was, levert allerlei commerciƫle producten op. Oerdieet, oerbrood, oervlees. Echt, in die tijd gebruikten ze vooral waar ze aan konden komen, gezond of niet. In het echte oerbrood, bijvoorbeeld, zaten scherpe korrels uit de molenstenen, waardoor de tanden van de oermensen allemaal afsleten.

Hier een (waarschijnlijk ludiek) voorbeeld.

In Europa was er voor de ontdekkingsreizen geen aardappel, laat staan friet.

Met beoefenaars van twee beroepen moet je een relatie vermijden: acteurs en relatietherapeuten

Acteurs maken van hun eigen leven een drama. Met jou in een onfortuinlijke (bij)rol.

Bij relatietherapeuten ben jij het demonstratieobject voor hun formule voor een ideale relatie. Daar kun je nooit aan voldoen.

Complotten en domheid

Als iets net zo goed door kwade opzet (bijvoorbeeld complot) als door domheid kan worden verklaard, denken we meestal eerst aan kwade opzet. In de praktijk is de oorzaak dan bijna altijd domheid.

Des te onwaarschijnlijker een idee, des te fanatieker de aanhangers.

Een dingetje over Christelijke verdeeldheid

Christelijke verdeeldheid. Alleen iets om ons voor te schamen, of is het nog ergens goed voor?Ā 

Verdeeldheid heb je al snel. We lezen in Handelingen en in de brieven van Paulus al over spanningen. Wat moeten heidenen doen die in Jezus gaan geloven. Paulus en anderen waren het er niet over eens.

De latere controversen zijn ontelbaar. Hoe goddelijk is Jezus? Kunnen beelden een functie hebben in de kerk? Vrije wil of uitverkiezing? Etc., Etc.

Verdeeldheid onder christenen is meer dan het bestaan van verschillende kerkgenootschappen. Ook binnen die organisaties kunnen er grote spanningen zijn tussen groepen.

Christelijke verdeeldheid. Hoe kan het bestaan? Is het ergens goed voor?Ā 

Een voorbeeld van hoe het niet moet

Boze heiligen
Uit een beeldengroep in de St. Nikolaaskerk in Praag. Links Athanasius die de Arianen laat stikken; rechts Ignatius van Loyola die op protestanten bliksemt.