De namen van de Messias – Raadsman

Raadsman

יועץ – Jo’eetz

Raadsman is een functie van een mens. Koningen hadden raadslieden, adviseurs. David had Achitofel en Husai als raadgevers. De eerste liep over naar Absalom, de tweede bleef David trouw.

Jezus wist de leiders van zijn volk, zonder dat ze eropuit waren, raad te geven over de grote vragen van hun tijd.

We zetten de Raadsman kaars aan de andere kant van de menora.

Menora met twee kaarsen