De namen van de Messias – Wonderbaar

Wonderlijk

פלא – Pèlè

Dit woord wordt in de Bijbel alleen voor God gebruikt. Bijvoorbeeld, Richteren 13:18: “De Engel van de HEERE zei tegen hem: Waarom vraagt u zo naar Mijn Naam? Die is immers wonderlijk!”

In het Nieuwe Testament lezen we vaak dat mensen zich verwonderden over Jezus. Om wat hij zei en om wat hij deed (dit zijn maar enkele voorbeelden).

We zetten de Wonderbaar kaars op de menora.

Menora met één kaars