Velen Geroepen, Weinigen Uitverkoren – Arbeiders

De tekst “want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren” staat in de meer traditionele vertalingen ook aan het eind van de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mattheus 20:16):

Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Nu staat dit laatste niet in de oudste grondteksten. Nieuwere vertalingen hebben het daarom weggelaten. Het lijkt ook niet zo te passen bij deze gelijkenis. Is het misschien een vergissing bij het overschrijven?

Laten we ervan uitgaan dat Jezus dit inderdaad heeft gezegd in dit verband. Dan heeft Hij met “uitverkiezing” niet iets bedoeld als “uitverkiezing tot zaligheid”.  Daar gaat deze gelijkenis helemaal niet over. Hij gaat erover dat verschillende groepen mensen dezelfde beloning krijgen. Een penning, “denarie” was een goed loon. Voldoende voor de arbeider om zichzelf en zijn gezin een dag te onderhouden.

De gelijkenis van de Arbeiders in de Wijngaard staat in Mattheus. In Lucas staat de gelijkenis van de Verloren Zoon. Beide hebben hetzelfde thema.

    • De oudste zoon / de eerste arbeiders, die de hele tijd braaf zwoegen.
    • De jongste zoon / de laatste arbeiders, die dankzij de goedheid van de vader / de landeigenaar toch 100% beloond krijgen.
    • De eerste zoon / groep is jaloers en vindt de vader / de landeigenaar oneerlijk.

Voordat Jezus de gelijkenis van de Verloren Zoon vertelt, staat er om wie het gaat: Lukas 15:1-2 Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.

Dat zijn dus dezelfde groepen, als bij de gelijkenis van de Koninklijke Bruiloft! Met dit inzicht past “want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren” toch wel op deze plaats!