Velen Geroepen, Weinigen Uitverkoren – Het begin van het verhaal

De zin

Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren

staat in de gelijkenis van De Koninklijke Bruiloft in Mattheus 22.

Laten we dit eerst gaan lezen. 

De koninklijke bruiloft

[Jezus] zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen.

De koning had deze, ongetwijfeld belangrijke, personen al eerder geselecteerd en uitgenodigd voor de komende bruiloft. Nu is de tijd daar en krijgen ze een oproep om te komen. Deze roeping komt voor hen dus niet onverwacht. Dit in tegenstelling tot de later geroepenen.

Opnieuw stuurde hij dienaren eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft.

Deze herhaalde oproep laat de urgentie horen. Het is nu echt tijd om te komen!

Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doodden hen.

We zien twee soorten reacties. De ene is desinteresse, de tweede is zondermeer vijandig. Deze genodigden willen de koning helemaal niet. Ze beginnen een regelrechte opstand!

Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand.

Dat is de reactie van de koning op de rebellie.

Toen zei hij tegen zijn dienaren: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten.

Probeer nu even alle theologie en idee over de  bedoeling van dit verhaal te vergeten en beeld je in dat je deze gelijkenis voor het eerst hoort. Beantwoord dan de volgende vragen

    1. Welke groep mensen zijn in dit verhaal de geroepenen?
    2. Welke groep mensen zijn in dit verhaal de uitverkorenen?