De namen van de Messias – Eeuwige Vader

Eeuwige Vader

אביעד – Avi’ad

“Eeuwige Vader” is in het Hebreeuws één woord. Weer heel opmerkelijk dat een kind dat wordt geboren zo heet! Het kan ook vertaald worden als “Vader van de eeuwigheid” of “Vader van de tijd die komt”. 

Jezus Messias is ook schepper van alle dingen. Hij is er van altijd en Hij blijft altijd. Het Koninkrijk van God dat we verwachten is Zijn koninkrijk.

We plaatsen deze kaars weer aan de kant van de andere goddelijke benamingen.

De menora met de eerste vijf namen