De namen van de Messias – Vorst

Vorst

שר – Sar

Vorst” is een benaming voor mensen die heersen over een rijk. Het is wat ruimer dan “koning”, want een vorst hoeft geen erfelijke functie te zijn.

David zelf is de belangrijkste vorst uit het Oude Testament.

“Jezus de Nazarener, de Koning der Joden” stond er op het kruis. Hij is de koning van Israël en ook de Heerser van Zijn hemels koninkrijk.

We plaatsen de kaars van de vorst aan de kant van de menselijke posities.

Nu hebben we drie goddelijke en drie menselijke namen van de Messias!

De menora met 6 kaarsen