De namen van de Messias – Sterke Held

Sterke Held

גבור – Gibbor

Dit woord wordt in de Bijbel meestal gebruikt voor dappere strijders. Van David worden al deze helden die voor hem streden opgesomd in 2 Samuel 23.

Jezus is een bijzondere held! Er zijn genoeg voorbeelden van helden te noemen, die nadat ze vijanden hadden verslagen, of vrienden bevrijd, zelf zijn gesneuveld of geëxecuteerd.  Bij Jezus is het precies andersom! Hij heeft eerst door zijn dood de satanische machten ontwapend en zal eens na zijn terugkomst alle vijanden verslaan.

De kaars met deze menselijke titel zetten we naast de andere, de Raadsman.

Menora met vier kaarsen