Bijbel in kerkbank

Achtergronden

Problemen in de Bijbel?

In de Bijbel kom je regelmatig dingen tegen die vreemd lijken of tegenstrijdig. Toen ik rond de twintig was, raakte ik daar soms door van stuk. Het wonder dat Jezus ook voor mij was gestorven en opgestaan was net goed tot me doorgedrongen. Was de Bijbel dan toch niet waar? Wat doe je dan? Ik ging God vragen om een oplossing. Sindsdien zijn er zeker honderden van zulke “problemen” voor mij opgelost. Meestal had ik het gewoon niet goed begrepen. Soms ook door verkeerde vertaling.  

Blijkbaar ben ik van mijzelf een erg kritisch bijbellezer.  Ik kom steeds nieuwe “vreemde dingen” tegen. Mijn allereerste reactie is dan toch nog vaak dat het niet aan mij ligt, maar aan de Bijbel. Inmiddels zou ik toch beter moeten weten!

Grondtalen – Wat staat er echt?

In mijn jeugd waren er alleen de Statenvertaling en de “Nieuwe Vertaling” (van 1951) van het NBG. Aan allebei stoorde me het ouderwetse taalgebruik. Toen kwam er een eerste vertaling in hedendaags Nederlands. “Groot Nieuws voor u” – het Nieuwe Testament in de omgangstaal. Daar stortte ik me op. 

Dat was veel duidelijker leesbaar, maar na een tijdje ging ik me toch afvragen: ‘Wat staat er nu echt?’ Als een bepaald woord je aanspreekt, komt dat nu uit de grondtekst, of is het een bedenksel van de vertalers om de zin beter te laten lopen? Dat kun je alleen weten als je de grondtalen gebruikt. Daarom ik via zelfstudie Bijbels Hebreeuws en Nieuwtestamentisch Grieks gaan leren.

Toen ik dat een beetje onder de knie begon te krijgen, kwam ik erachter dat je dan nog niet zeker bent van wat er “echt staat”. Soms zijn er verschillen tussen de oude teksten. Soms is de betekenis van de oude woorden niet goed bekend. Mijn slotconclusie was: ‘Blijkbaar heeft God het niet bedoeld dat we een absoluut zuiver Heilig Boek hebben!. Hij wil dat dat we in contact met Hem, biddend de Bijbel lezen. Dan zal Hij ons laten zien wat voor ons persoonlijk belangrijk is.’

Vasthoudend aan die waarheid, kan het lezen van de Bijbel in de grondtekst wel veel opleveren. Zie bijvoorbeeld de artikelen Adventspsalm 119, Psalm 121 verbeterd en De toelichting bij Het Raadsel van Kana

Citaten

De Bijbel staat vol met citaten van de Bijbel. Soms staat er dan bij “zoals geschreven staat” of iets dergelijks, maar meestal niet. Profeten citeren vaak uit de Thora, de psalmen citeren uit de Thora, uit de profeten en soms uit eerdere psalmen.

Communiceren door te citeren

Ook het Nieuwe Testament staat vol met verwijzingen naar het Oude Testament. Onder gelovigen was er toen ook het gebruik om via de Schrift te communiceren. Deze mensen kenden de Bijbel zo goed, dat ze met een paar woorden bij de ander een hele context konden oproepen, zonder die expliciet te benoemen. Sommige gesprekken tussen Jezus en zijn volgelingen, maar ook met zijn tegenstanders, kunnen alleen op die manier worden begrepen. Als je dat doorhebt, komt er soms heel wat anders uit dan bij oppervlakkige lezing. Heel mooi en verhelderend!

Voorbeelden op deze site zijn: Het Raadsel van Bruiloft in Kana, Jezus en de Belasting – een geniaal antwoord  en Verwijzen om Vergeven