Verwijzen om Vergeven

Gedichtje naar aanleiding van Mattheüs 18:21-22

Petrus vraagt: Heer, luister even,
Hoeveel keer moet je vergeven?
Schriftgeleerden, zeer bedreven,
Hebben drie tot norm verheven.
U zegt vast en zeker “zeven”.

Jezus antwoordt: Luister maar
Naar Lamech de geweldenaar
Want die speelt het voor elkaar
Voor een buil of voor een blaar
Iemand met de dood te wreken.
Hij wreekt zeventig maal zeven;
Evenveel moet jij vergeven!
Ook jij draagt het kaïnsteken.

Lees de toelichting met de verwijzingen